Π.Μ.Σ. «Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία» στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία», το οποίο απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.).

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  έχει αναρτηθεί στη ηλεκτρονική δ/νση

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/  έως 01.09.2023 και ώρα 23:59.

Οδηγίες περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης: https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf

Πληροφορίες:

Aμανίδου Τούλα

Γραμματεία Π.Μ.Σ.

Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

τηλ. 22510 36 331

email: tamanidou@aegean.gr