ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ 12Η ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, 16-17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023, ΡΟΔΟΣ

ΤΟ Π.Μ.Σ. «ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» &
ΤΟ Π.Μ.Σ. «ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ»
του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού
Σχεδιασμού, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, διοργανώνουν τη
12Η ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΘΕΩΡΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΔΟΜΕΣ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ,
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ, ΜΟΝΤΕΛΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»
Η διεθνής διημερίδα απευθύνεται σε στελέχη της εκπαίδευσης όλων
των επιπέδων και όλων των τύπων και στο σύνολο των
ενδιαφερόμενων/μένων φοιτητών-τριών, εκπαιδευτικών και στελεχών της
Εκπαίδευσης.
Στόχος της εφετινής διημερίδας με διεθνή συμμετοχή είναι η
εμβάθυνση στις παρακάτω σύνθετες μεταβλητές:
Συστήματα ως Μεταβατικές Οντότητες και Οντολογίες
Παιδαγωγικές συνιστώσες της μετάβασης
Μαθησιακές συνιστώσες της μετάβασης
Διδακτικές συνιστώσες της μετάβασης
Κοινωνικές και κοινωνιολογικές συνιστώσες της μετάβασης
Ψυχικές και ψυχολογικές συνιστώσες της μετάβασης
Τεχνικές και τεχνολογικές συνιστώσες της μετάβασης
Αντικειμενικές και αναδυόμενες συνιστώσες της μετάβασης
Οργανωσιακές και οργανωτικές συνιστώσες της μετάβασης
Επιστημονικές και επιστημολογικές συνιστώσες της μετάβασης
Φιλοσοφικές και ηθικές συνιστώσες της μετάβασης
Βιολογικές/ ανθρωπολογικές, Βιωματικές, συνειδησιακές και
επικοινωνιακές συνιστώσες της μετάβασης
Εκπαιδευτικές, πολιτικές και εκπαιδευτικοπολιτικές συνιστώσες
της μετάβασης

Πρόσκληση

Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων (aegean.gr)