Νέες προσλήψεις αποφοίτων πληροφορικής στο ΕΔΥΤΕ

Tο Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Εθνικού Έργου «Οργανωτική Αναβάθμιση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός του δικτύου Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και των παρεχόμενων υπηρεσιών».

Οι θέσεις εργασίας

  1. ΠΕ Απόφοιτοι Πληροφορικής – 3 θέσεις 

Αντικείμενο του έργου θα είναι η ανάπτυξη λύσεων πληροφορικής.

Το νέο προσωπικό θα εργαστεί για διάρκεια 24 μηνών.

Υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία και οι πλήρεις φάκελοι βιογραφικών στοιχείων υποβάλλονται στην:

ΕΔΥΤΕ Α.Ε. Λ. Κηφισίας 7, 115 23, Αθήνα,

υπόψη Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2023 και ώρα 15:00. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο για ένα από τα ως άνω αντικείμενα υπηρεσιών, με ποινή αποκλεισμού. 

Πηγή: https://www.proson.gr/ergasia/prokiryxeis/32893_nees-proslipseis-apofoiton-pliroforikis-sto-edyte