Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΔΠΜΣ Φυσικοί Κίνδυνοι και Αντιμετώπιση Καταστροφών Ακαδ. Έτους 2023-2024

Το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ως επισπεύδον Τμήμα), σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, οργανώνουν και λειτουργούν το Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «ΦΥΣΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ.

Η πρόσκληση είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: https://hazards.aegean.gr/
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Tρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα: 23:59.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/, αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης: https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη:

Γραμματεία του ΔΠΜΣ “Φυσικοί Κίνδυνοι και Αντιμετώπιση Καταστροφών”
Τμήμα Γεωγραφίας (επισπεύδον Τμήμα)
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Λόφος Πανεπιστημίου Μυτιλήνη, Τ.Κ. 81100
τηλ. 22510 36413
E-mail: hazards@aegean.gr

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

ΠροκήρυξηΔΠΜΣ _2023-24.pdf