ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ INFO DAY ΠΜΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

https://forum.aegean.gr/viewtopic.php?t=31392

Την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2023 και ώρα 18:00 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή συνάντηση ενημέρωσης (Info Day), για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα μας Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση

Σύνδεσμος πρόσβασης Zoom : https://aegean-gr.zoom.us/j/96552259782 … lZclBTZz09