Προκήρυξη θέσεων υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Προκήρυξη:

Το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του προσκαλεί Υποψήφιους Διδάκτορες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε ένα από τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

 1. Επιχειρησιακή ευελιξία, κεφαλαιακή διάρθρωση και συγκρούσεις αντιπροσώπευσης στη ναυτιλία/ Operational flexibility, capital structure and agency conflicts in the shipping industry /Εκπόνηση στην ελληνική/αγγλική γλώσσα
 2. Περιβάλλον, κοινωνία και διακυβέρνηση (ESG) στη ναυτιλία: επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική ανάλυση και τη λογιστική πληροφόρηση/ Environment, society and governance (ESG) in the shipping industry: implications for accounting information and financial analysis /Εκπόνηση στην ελληνική/αγγλική γλώσσα
 3. Η ασφάλιση από τον κίνδυνο θαλάσσιας ρύπανσης / Εκπόνηση στην ελληνική γλώσσα
 4. Human Resources management optimization modeling through the lens of shipping 4.0 / Εκπόνηση στην αγγλική γλώσσα
 5. Spare part management optimization in shipping operations / Εκπόνηση στην αγγλική γλώσσα
 6. Charter party optimization / Εκπόνηση στην αγγλική γλώσσα
 7. Cost structure and cost behavior: The case of Shipping Industry / Εκπόνηση στην αγγλική γλώσσα
 8. Earnings quality and earnings management in Shipping firms / Εκπόνηση στην αγγλική γλώσσα
 9. Maritime Social Sustainability, soft skills and human phychometrics / Εκπόνηση στην αγγλική γλώσσα
 10. ESG and the impact of quality management systems / Εκπόνηση στην αγγλική γλώσσα
 11. The role of soft skills on KPI’s / Εκπόνηση στην αγγλική γλώσσα
 12. Ανάπτυξη καινοτόμου επιχειρηματικού μοντέλου λειτουργίας και βιωσιμότητας της ναυπηγικής βιομηχανίας /Εκπόνηση στην ελληνική/αγγλική γλώσσα
 13. Freight Markets/ Εκπόνηση στην αγγλική γλώσσα
 14. How geopolitical events affect the dry bulk market/ Εκπόνηση στην αγγλική γλώσσα / Εκπόνηση στην αγγλική γλώσσα
 15. Evolution of Financial Crime in the Shipping Industry: Money Laundering, Illicit Smuggling, and Sanctions Evasion in a Greek and European Shipping and Financial Context / Εκπόνηση στην αγγλική γλώσσα
 16. How the dark fleet impacts the shipping markets and international trade / Εκπόνηση στην αγγλική γλώσσα
 17. Sustainable blue economy in freshwaters: Case study in Greek lakes or rivers / Εκπόνηση στην αγγλική γλώσσα
 18. Characterization/quantification/spatial distribution of microplastics in seawater/sediment/benthic species / Εκπόνηση στην αγγλική γλώσσα
 19. Ocean-based carbon dioxide removal and sequestration / Εκπόνηση στην αγγλική γλώσσα
 20. Organic matter and heavy metal in estuarine sediment. Spatial distribution, pollution, and ecological risk assessment / Εκπόνηση στην αγγλική γλώσσα
 21. The gender gap in marine industry / Εκπόνηση στην αγγλική γλώσσα
 22.  Linking ecosystem services and the Sustainable Development Goals in Aegean islands / Εκπόνηση στην αγγλική γλώσσα
 23. Climate change adaptation measures in port areas / Εκπόνηση στην αγγλική γλώσσα
 24. Assessment of alternative marine fuels in a life cycle context (combined LCA and LCC) / Εκπόνηση στην αγγλική γλώσσα
 25. The impact of market-based measures in the ship’s life cycle / Εκπόνηση στην αγγλική γλώσσα
 26. ML based dispersion model development for ship air pollution in coastal areas / Εκπόνηση στην αγγλική γλώσσα

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα έχουν όσοι/-ες πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις: 

 • Έχουν Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ, που εμπίπτει σε γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς»
 • Επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας πιστοποιημένη όπως ο Νόμος ορίζει ή πλήρεις σπουδές σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο σε αγγλόφωνο ίδρυμα της αλλοδαπής
 •  Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών που εμπίπτει σε γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση naf-secr@unipi.gr, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, την προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης και συγγραφής -η οποία μπορεί να είναι η ελληνική ή η αγγλική, καθώς και τον/την προτεινόμενο/-η ως επιβλέποντα/-ουσα της Διδακτορικής Διατριβής, μέχρι την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2023.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 • Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή Α.Τ.Ε.Ι.)
 • Αντίγραφο Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή Α.Τ.Ε.Ι.), καθώς και την αντίστοιχη αναλυτική βαθμολογία.
 • Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της αγγλικής γλώσσας. (πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και άλλης γλώσσας εφ΄όσον υπάρχει)
 • Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής
 • Ανάλυση ερευνητικών ενδιαφερόντων

Για όσους επιλεγούν κατ΄ αρχήν, είναι δυνατόν να ζητηθούν πρόσθετα δικαιολογητικά.

Οι υπό προκήρυξη Διδακτορικές Σπουδές διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α΄ 141/22-7-2022) και τον σχετικό Κανονισμό του Τμήματος:

Για πρόσθετες πληροφορίες ή τυχόν διευκρινίσεις σε σχέση με την παρούσα προκήρυξη, οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Τμήματος (210 4142175)

Προκήρυξη

Aίτηση

Πηγή: https://www.eduguide.gr/grad/prokyriksi_phd/2023-prokiryxi-theseon-ypopsifion-didaktoron-sto-tmima-nautiliakon-spoudon-tou-panepistimiou-peiraios,2139