Εκπαιδευτές Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργικής Έκφρασης|ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ (ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ)

Εκπαιδευτές Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργικής Έκφρασης

​​Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή ΙΕΚ αντίστοιχης ειδικότητας
 • Διδακτική εμπειρία σε δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
 • Παιδαγωγική κατάρτιση
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Ms Office)
 • Υψηλό αίσθημα ευθύνης
 • Ικανότητα διαχείρισης τάξης, επικοινωνίας και συνεργασίας
 • Συνέπεια – υπευθυνότητα – ομαδικό και οργανωτικό πνεύμα
 • Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα
 • Επιθυμητή η πιστοποίηση από ΕΟΠΠΕΠ

Eπισημάνσεις

 • Το βιογραφικό θα πρέπει να είναι γραμμένο στα ελληνικά. Στην ονομασία του βιογραφικού θα πρέπει να αναφέρεται μόνο το ονοματεπώνυμο με τη μορφή «επώνυμο όνομα» με ελληνική γραμματοσειρά και κεφαλαία γράμματα.
 • Στο θέμα του email θα αναγράφονται το ονοματεπώνυμο και η θέση ως τίτλος.
 • Απαραίτητη η επισύναψη πρόσφατης έγχρωμης φωτογραφίας (τύπου ταυτότητας)
 • Όσα αναφέρονται στο βιογραφικό θα πρέπει να αποδεικνύονται με τα ανάλογα επίσημα έγγραφα.
 • Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να έχουμε στη βάση δεδομένων μας το πιο ενημερωμένο και πρόσφατο βιογραφικό σας, καθώς θα παίξει σημαντικό ρόλο στη διαλογή μας.

Θα γίνονται αποδεκτά μόνο όσα βιογραφικά πληρούν επακριβώς τις παραπάνω προδιαγραφές και, αναλόγως με τις πιθανότητες συνεργασίας, θα ακολουθήσει επικοινωνία με εσάς.​

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τα βιογραφικά σημειώματα:

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

αναφέροντας απαραιτήτως το ονοματεπώνυμο και τον κωδικό της θέσης.

Θα τηρηθεί εμπιστευτικότητα.