Π.Μ.Σ. «Master of Research, Global Innovation and Sustainability in the Food Industry and Nutrition» στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής  του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Master of Research, Global Innovation and Sustainability in the Food Industry and Nutrition», το οποίο απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.)

 Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  έχει αναρτηθεί στη ηλεκτρονική δ/νση :

https://forum.aegean.gr/viewtopic.php?p=31183#p31183

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/   έως  05.08.2023 και ώρα 23:59.

Οδηγίες περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης: https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία ως προς την υποβολή αίτησης οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στον διευθυντή του Προγράμματος (κ. Γκατζιώνη Κωνσταντίνο) τηλ επικοινωνίας: 22540 83113, E-mail: kgkatzionis@aegean.gr).

Ενημερώσεις και πληροφορίες θα αναρτούνται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: https://sites.google.com/view/foodmres

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Πρόσκληση MRes._2023-2024.pdf_Α.Π.35408_16.12.22.pdf