Π.Μ.Σ. «Διατροφή Ευζωία και Δημόσια Υγεία» στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής  του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην «Διατροφή Ευζωία και Δημόσια Υγεία », το οποίο απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.).

 Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  έχει αναρτηθεί στη ηλεκτρονική δ/νση:

https://forum.aegean.gr/viewtopic.php?p=32182#p32182

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/   έως 31.08.2023 και ώρα 23:59.

Οδηγίες περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης: https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf

Πληροφορίες:

Παλατιανού Αικατερίνη

Γραμματεία  Π.Μ.Σ.

Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής

Σχολή Περιβάλλοντος

Τηλ:2254083013-83110

E-mail: dmfns@aegean.gr

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

2.Πρόσκληση ΠΜΣ Διατροφή Ευζωία Δημόσια Υγεία 2023-2024.pdf_1622_23012023.pdf