Π.Μ.Σ. «Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου» στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το Π.Μ.Σ. «Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου» στοχεύει να παρέχει εξειδικευμένες ερευνητικές γνώσεις, να καλλιεργήσει την κριτική και αναλυτική σκέψη, να αναπτύξει την επιστημονική προσέγγιση θεμάτων της αρχαιότητας της ανατολικής Μεσογείου, να καταρτίσει τους/τις φοιτητές/τριες ώστε να επεξεργάζονται κριτικά τις πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές καθώς και να αναπτύσσουν την επιστημονική μεθοδολογία για την διεξαγωγή έρευνας.

– Δομή Προγράμματος: τρία (3) εξάμηνα πλήρους φοίτησης, δύο (2) διδακτικά και ένα (1) ερευνητικό που αφορά στην εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

– Μαθήματα 100% Εξ’ αποστάσεως (Εν αναμονή έγκρισης από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος).

– Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης: έως και για το 30% των εισακτέων που έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους στο Π.Μ.Σ. (άρθρο 86 του Ν.4957/2022).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/

μέχρι τις 10 Ιουλίου 2023 και ώρα 23:59.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο: https://forum.aegean.gr/viewtopic.php?t=31382

Περισσότερες πληροφορίες:

Μάγδα Μπονιάτη

Γραμματειακή Υποστήριξη Π.Μ.Σ. «Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου»

Τηλ.: +30 2241099370

Email: Rhodes_PMS_EastArch@aegean.gr

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΜΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 2023-2024.pdf