Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργάτη από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με ένα φυσικό πρόσωπο, συνεργάτη οργανωτικής, διαχειριστικής και επικοινωνιακής υποστήριξης του Π.Μ.Σ., στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΠΜΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ».

Αντικείμενο έργου

  • Συμβολή στην οργάνωση, διαχείριση και επικοινωνιακή υποστήριξη του ΠΜΣ.
  • Συμβολή στη διεκπεραίωση θεμάτων φοιτητικής μέριμνας.
  • Συμβολή στην οικονομική διαχείριση του Προγράμματος

Διάρκεια σύμβασης και συνολική αμοιβή

Η εκτιμώμενη διάρκεια της σύμβασης είναι έως δώδεκα μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης της, ενώ η συνολική αμοιβή για το έργο καθορίζεται έως τα 29.432€.

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, την πρόταση υποψηφιότητάς τους, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 12 Ιουνίου 2023, και ώρα 23:59, στην ηλεκτρονική διεύθυνση υποβολής προτάσεων υποψηφιότητας, εδώ.

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη

Πηγή: https://www.proson.gr/ergasia/prokiryxeis/32466_oikonomiko-panepistimio-athinon-ziteitai-synergatis-me-amoibi-eos-29432eu