Θέση εργασίας ερευνητή στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ανακοινώνει την πλήρωση 1 θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ευφυής ερευνητική υποδομή
για τη ναυτιλία, τις μεταφορές και την εφοδιαστική αλυσίδα (ENIRISST+)
».

Η θέση

  • Νέος ερευνητής σε θέματα διαχείρισης υποδομών και εφοδιαστικής – 1 θέση

Το νέο προσωπικό θα εργαστεί για διάστημα 243 ανθρωποωρών με αμοιβή που δύναται να φτάσει τα 3.500€ και θα εργαστεί στην έδρα του «Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών», «Πανεπιστημιούπολη, 69 100 Κομοτηνή».

Υποβολή αιτήσεων

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: prosk@rescom.duth.gr, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023 και ώρα 15:00.

Εκπρόθεσμες αιτήσεις δε λαμβάνονται υπ’ όψη και δεν εξετάζονται.

Δείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη.

Πηγή: https://www.proson.gr/ergasia/prokiryxeis/32628_dpth-nea-prokiryxi-gia-ereyniti-me-amoibi-3500eu