Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ) ανακοινώνει την χορήγηση μίας ανταποδοτικής υποτροφίας

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ) ανακοινώνει την χορήγηση μίας ανταποδοτικής υποτροφίας στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΗ-ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΟΥ ΑΕΡΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΕ ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
».

Η θέση 

  • Υποψήφιος διδάκτωρ μηχανικός με ειδικότητα σε τεχνικές μηχανικής μάθησης επεξεργασίας χρονοσειρών – 1 θέση

Το νέο προσωπικό θα εργαστεί από την υπογραφή της σύμβασης έως και τις 29 Νοεμβρίου 2023, με αμοιβή έως 7.650€.

Τόπος απασχόλησης

Ως τόπος απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού ορίζεται το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Βασ. Σοφίας 12, Ξάνθη.

Υποβολή αιτήσεων

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: prosk@rescom.duth.gr, το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων, δηλαδή τη Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023 και ώρα 15:00. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δε λαμβάνονται υπ’ όψη και δεν εξετάζονται. 

Δείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη.

Πηγή: https://www.proson.gr/ergasia/prokiryxeis/32464_dpth-nea-prokiryxi-gia-exoteriko-synergati-me-amoibi-eos-7650eu