Θέσεις εργασίας στην INTERLIFE Ασφαλιστική σε Ρόδο και Θεσσαλονίκη

Η INTERLIFE Ασφαλιστική επιθυμεί να προσλάβει έναν/μία Υπάλληλο Γραφείου για τα γραφεία της εταιρίας στην Ρόδο.

Περιγραφή Θέσης

 • Τιμολογήσεις/ Έκδοση Προσφορών/ Έκδοση Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων
 • Εξυπηρέτηση Πελατών/Συνεργατών
 • Γραμματειακή υποστήριξη

Απαραίτητα προσόντα

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Γνώση ασφαλιστικών προϊόντων
 • Γνώση Η/Υ
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες)

Επιθυμητά προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ/Απολυτήριο Λυκείου

 Δεξιότητες και Ικανότητες

 • Επικοινωνιακές ικανότητες
 • Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα
 • Ομαδικό πνεύμα και πάθος για την επίτευξη των αποτελεσμάτων
 • Ακεραιότητα, υπευθυνότητα και αναπτυγμένη ικανότητα οργάνωσης

Προσφέρονται

 • Ελκυστικό πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών
 • Συνεχής εκπαίδευση και επαγγελματική εξειδίκευση
 • Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική επιχείρηση
 • Σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να στείλουν βιογραφικό σημείωμα στο e-mail : cv@interlife.gr.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Η INTERLIFE Ασφαλιστική αναζητά Προϊστάμενο/η Πληροφορικής / IT Supervisor για τα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στη Θεσσαλονίκη.

Περιγραφή

Συντονισμός, προγραμματισμός και εποπτεία του τμήματος IT
Διαχείριση των υπολογιστικών συστημάτων
Διασφάλιση της ασφάλειας των δεδομένων και της πρόσβασης στο διαδίκτυο
Διενέργεια τακτικών ελέγχων σε όλα τα συστήματα και τις εφαρμογές της εταιρείας
Επίβλεψη χρονικών πλαισίων για τα έργα της πληροφορικής
Επίβλεψη και διασφάλιση καλής λειτουργίας των εφαρμογών και των ιστοσελίδων
Αναφέρεται στον Διευθυντή Πληροφορικής / IT Manager της εταιρείας

Απαραίτητα Προσόντα

Κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Πληροφορική
Εργασιακή εμπειρία ως Υπεύθυνος ή και Προϊστάμενος/η Πληροφορικής
Εμπειρία στην διαχείριση ομάδας ανάπτυξης λογισμικού
Εμπειρία σε μεθοδολογίες διαχείρισης έργων
Εμπειρία σε θέματα δικτύων και ασφάλειας
Πολύ καλή γνώση αγγλικών
Γνώση και εμπειρία σε γλώσσες προγραμματισμού, εφαρμογές και λειτουργικά συστήματα

Επιθυμητά Προσόντα

Εμπειρία σε cloud τεχνολογίες για θέματα ανάπτυξης και ασφάλειας

Δεξιότητες

Λήψη αποφάσεων και ισχυρή κριτική σκέψη
Καλές οργανωτικές δεξιότητες, γνώσεις και ικανότητες στη διαχείριση χρόνου

Παροχές

Ικανοποιητικές αποδοχές ανάλογες προσόντων και εμπειρίας
Ιδιωτική Ασφάλιση Ατυχημάτων και Νοσοκομειακής Περίθαλψης μετά τον πρώτο χρόνο συνεργασίας
Άριστο περιβάλλον εργασίας
Ευκαιρίες εξέλιξης
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο cv@interlife.gr.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Πηγή: https://www.interlife.gr/Career/Pages/Career.aspx#tabs=ergasid