Έκτακτο προσωπικό στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης εργασίας ΙΔΟΧ για μία θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο του του Έργου με Τίτλο «REVEAL».

Το αντικείμενο της σύμβασης του Έκτακτου Προσωπικού σχετίζεται με: «Επεξεργασία δεδομένων επίγειων και δορυφορικών lidar και cloud radar για ανάκτηση χαρακτηριστικών αερολυμάτων, νεφών και βροχόπτωσης κατά την περίοδο ερευνητικών πειραμάτων του ΕΑΑ. επίγειων μετρήσεων τηλεπισκόπησης».

Χρονική διάρκεια και κόστος

Η σύμβαση θα είναι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως 6 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι το πέρας του έργου και η αμοιβή καθορίζεται έως 9.120,00€.

Ο εκτιμώμενος χρόνος έναρξης της σύμβασης είναι η 1 Ιουλίου 2023

Τόπος απασχόλησης

Ως τόπος απασχόλησης του Έκτακτου Προσωπικού ορίζονται οι εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών & Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις, συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 12 Ιουνίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ. στο ΕΑΑ, στην κα Παπαθεοχάρη Σταυρούλα, e-mail: cv_sub@noa.gr. 

Δείτε εδώ ολόκληρο την προκήρυξη.

Πηγή: https://www.proson.gr/ergasia/prokiryxeis/32425_ektakto-prosopiko-sto-ethniko-asteroskopeio-athinon-me-mistho-eos-9120eu