Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη για διοικητική υποστήριξη στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη, για την παροχή έργου διοικητικής υποστήριξης, στο πλαίσιο υλοποίησης του αυτοχρηματοδοτούμενου έργου Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το οποίο συνίσταται, ενδεικτικώς σε:

·        συλλογή και επεξεργασία του σχετικού υλικού τεκμηρίωσης για τη σύνταξη και υποβολή πρότασης για την ακαδημαϊκή πιστοποίηση του ΔΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

για το χρονικό διάστημα από την έγκριση της ανάθεσης και για έξι (6) μήνες.

Για το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης, πατήστε εδώ.

Πηγή: https://calls.elke.uom.gr/call/20230530-7436475b