Η Κάριτας Ελλάς αναζητά Εργασιακό/ή σύμβουλο Remap (Λέσβος)

Η Κάριτας Ελλάς αναζητά Εργασιακός/ή σύμβουλος (Μερικής απασχόλησης) Remap – Λέσβος.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ/ΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

Κατεβάστε τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς: α) Συνοδευτική Επιστολή, β) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην Eλληνική γλώσσα και γ) Δήλωση ΣυναίνεσηςΤα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση job.caritas3@caritas.gr και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης ΕΣ 06/2023.

Καταληκτική προθεσμία παραλαβής από τη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών ορίζεται η Κυριακή 18 Ιουνίου 2023.

Πηγή: https://caritas.gr/job-openings-gr/ergasiakos-i-symvoylos-remap-lesvos/