Δ.Π.Μ.Σ. “Περιβάλλον και Ανάπτυξη” στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Το ΔΠΜΣ του ΕΜΠ “Περιβάλλον και Ανάπτυξη” οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις εξής κατευθύνσεις :

1.       Περιβάλλον και Ανάπτυξη

2.      Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών.

Ιστοσελίδα Προγράμματος http://environ.survey.ntua.gr/

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΦ, 1ης ΚΑΤΕΥΘ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2023-2024

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ, 1ης ΚΑΤΕΥΘ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2023-2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΦ, 2ης ΚΑΤΕΥΘ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2023-2024

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ, 2ης ΚΑΤΕΥΘ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2023-2024