Θέσεις εργασίας στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου προκηρύσσει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για την υλοποίηση των ακόλουθων αντικειμένων / υπηρεσιών. 

Οι θέσεις

  1. ΠΕ Θετικών Επιστημών ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Οικονομικών Επιστημών με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε πεδίο συναφές με το αντικείμενο της θέσης – 2 θέσεις

Το νέο προσωπικό θα εργαστεί από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Υποβολή αιτήσεων

Κάθε ενδιαφερόμενος/η καλείται να υποβάλει μέχρι τα ακόλουθα:

  • Ηλεκτρονική Αίτηση, 
  • Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 του Ν. 1599/1986), μέσω της ιστοσελίδας
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

αποκλειστικά ηλεκτρονικά εδώ.

  • Καταληκτική ημερομηνία

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η Δευτέρα 12 Ιουνίου 2023.

Δείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη.

Πηγή: https://www.proson.gr/ergasia/prokiryxeis/32065_ekt-anazitoyntai-synergates-me-amoibi-eos-17400eu