Ευγενίδειο Ίδρυμα: Προσλαμβάνεται πληροφορικός ή μηχανικός

Το Ίδρυμα Ευγενίδου αναζητά πληροφορικό/μηχανικό με εκπαιδευτική εμπειρία για εργασία στην ομάδα του Εργαστηρίου Τεχνολογίας του ιδρύματος. Το βασικό αντικείμενο της θέσης περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών εργαστηρίων στους τομείς της πληροφορικής, της ηλεκτρονικής και των νέων τεχνολογιών σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Απαιτούμενα προσόντα

  • Πτυχίο Πληροφορικής / Μηχανικών Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή αντίστοιχο
  • Εκπαιδευτική εμπειρία σε ένα ή περισσότερα αντικείμενα συναφή με προγραμματισμό, ηλεκτρονική και νέες τεχνολογίες
  • Γνώση μίας ή περισσότερων γλωσσών προγραμματισμού, όπως Python, C#, HTMS/CSS/Javascript κ.ά.
  • Γνώση ηλεκτρονικών συστημάτων και εμπειρία κατασκευών σε πλατφόρμες ηλεκτρονικής όπως Arduino, Raspberry Pi κ.ά.
  • Ικανότητα σχεδιασμού και παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού
  • Έφεση προς τη διδασκαλία και άνεση στην επικοινωνία με νεανικό κοινό
  • Γνώση της αγγλικής γλώσσας
  • Θετική διάθεση και ευχάριστη προσωπικότητα

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα εδώ, με κωδικό θέσης 0208, το αργότερο έως τις 23 Ιουνίου 2023.

Πηγή: https://www.proson.gr/ergasia/32130_eygenideio-idryma-proslambanetai-pliroforikos-i-mihanikos