Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο πλαίσιο του έργου «Έξυπνο διεπιστημονικό σύστημα υποστήριξης της παρακολούθησης παράκτιας ζώνης με μεικτή υποδομή: αστική – βιομηχανική – κρίσιμες υποδομές, με χρήση διαλειτουργικών τεχνολογιών» – EPIPELAGIC

Το Εργαστήριο Ποιότητας Περιβάλλοντος και Γεωχωρικών Eφαρμογών του Τμήματος Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σας προσκαλεί σε εκπαιδευτικό σεμινάριο στο πλαίσιο του έργου «Έξυπνο διεπιστημονικό σύστημα υποστήριξης της παρακολούθησης παράκτιας ζώνης με μεικτή υποδομή: αστική – βιομηχανική – κρίσιμες υποδομές, με χρήση διαλειτουργικών τεχνολογιών» – EPIPELAGIC, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο Εργαστήριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών, 2ος όροφος, Κτίριο ΤΩΘΒΕ την Πέμπτη 1 Ιουνίου, 9:30 -13:00 και διαδικτυακά μέσω του συνδέσμου:
https://aegean-gr.zoom.us/j/93009454881 … JvSk5ydz09

Στους φοιτητές (προπτυχιακούς / μεταπτυχιακούς) και στους υποψήφιους διδάκτορες θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης.