1ο Θερινό Σχολείο Sociotax 2023 της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Το 1ο Θερινό Σχολείο Sociotax 2023 της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά 26-30 Ιουνίου 2023.
Ο τίτλος του 1ου Θερινού Σχολείου είναι «Κρίσεις, διαφθορά και οι δημοσιονομικές και φορολογικές συνέπειες στον Ευρωπαίο πολίτη- Sociotax 2023».
Ο κύριος σκοπός του Θερινού Σχολείου είναι η προαγωγή της γνώσης και η έρευνα στο πεδίο της Ευρωπαϊκής Δημοσιονομικής και Φορολογικής Πολιτικής, ο ρόλος των Ευρωπαϊκών Θεσμών και οι οικονομικές πολιτικές που ανέπτυξαν τα Ευρωπαϊκά κράτη απέναντι στις κρίσεις και στην αντιμετώπιση φαινομένων διαφθοράς με βασικό πρωταγωνιστή τον Ευρωπαίο πολίτη και την προάσπιση των δικαιωμάτων του.
Το Θερινό Σχολείο Sociotax 2023 απευθύνεται σε ερευνούν σε ακαδημαϊκό επίπεδο ή εργάζονται επαγγελματικά σε τομείς σχετικούς με τη δημοσιονομική και φορολογική πολιτική στην ΕΕ.
Περισσότερες πληροφορίες για την εγγραφή σας στο Θ.Σ. θα βρείτε στη σελίδα: https://summer-schools.aegean.gr/el/Sociotax2023

https://summer-schools.aegean.gr/Sociotax2023