Π.Μ.Σ. στη Ρομποτική (MSc in Robotics) στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Καλούνται οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Ρομποτική του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στις Σέρρες, να καταθέσουν τους φακέλους με τα δικαιολογητικά της υποψηφιότητάς τους. Η πρόσκληση αυτή αφορά στον κύκλο λειτουργίας του προγράμματος που ξεκινά κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024. Η προθεσμία για την κατάθεση των δικαιολογητικών είναι η Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023.

Πηγή: https://www.ihu.gr/posts/post-19072