Π.Μ.Σ. «Παιδαγωγική Επιστήμη: Ειδική Αγωγή, Παιδαγωγική του Σχολείου, Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση» στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ανακοινώνεται η Προκήρυξη για τη διαδικασία εισαγωγής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παιδαγωγική Επιστήμη: Ειδική Αγωγή, Παιδαγωγική του Σχολείου, Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση». Οι αιτήσεις κατατίθενται από 31.05.2023 έως 10.09.2023.

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. «Παιδαγωγική Επιστήμη: Ειδική Αγωγή, Παιδαγωγική του Σχολείου, Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση»
Κυριάκος Μπονίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Το έντυπο της αίτησης, οι θεματικές ενότητες των εισαγωγικών εξετάσεων, ο Κανονισμός Λειτουργίας
και όλα τα σχετικά έγγραφα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.
«Παιδαγωγική Επιστήμη»:

https://www.edlit.auth.gr/pms-paidagwgiki/

Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται:

-ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Γραμματεία Τομέα Παιδαγωγικής, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Φιλοσοφική Σχολή Α.Π.Θ., Τ.Κ. 54 124 Θεσσαλονίκη (σφραγίδα ταχυδρομείου έως 10 Σεπτεμβρίου 2023)

ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση grampedag@edlit.auth.gr, από τις 31.05.2023 έως τις 10.09.2023.

Πηγή: https://www.edlit.auth.gr/%cf%80%ce%bc%cf%83-%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ae%ce%bc%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%ba%ce%ae%cf%81%cf%85%ce%be/