Καθημερινή ενημέρωση Τετάρτη 24/05/23

Εξωτερικός συνεργάτης στην Ακαδημία Αθηνών με αμοιβή

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

KIOS Research and Innovation Center of Excellence at the University of Cyprus: Research Associate (ACTING project – Cybersecurity)

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Μόνιμοι διδάσκοντες στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. αναζητά εξωτερικό συνεργάτη

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Π.Μ.Σ. στη Ρομποτική (MSc in Robotics) στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Δ.Π.Μ.Σ. Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες, το Περιβάλλον και την Τεχνολογία στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Π.Μ.Σ. «Παιδαγωγική Επιστήμη: Ειδική Αγωγή, Παιδαγωγική του Σχολείου, Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση» στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή φοιτητή στο Τμήμα Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών για απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Πρόγραμμα ανάπτυξης ταλέντων της ΔΕΛΤΑ, U in the future

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Περισσότερες πληροφορίες εδώ