Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προσλαμβάνει 17 ερευνητές με σύμβαση ανάθεσης – μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στην Αθήνα και στην Χίο

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο Πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Ευφυής ερευνητική υποδομή για τη ναυτιλία, τις μεταφορές και την εφοδιαστική αλυσίδα ΑΙΓΑΙΟ» αναζητά να προσλάβει 17 ερευνητές με σύμβαση ανάθεσης – μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στην Αθήνα και στην Χίο.

Οι θέσεις

 1. Ερευνητής στο γνωστικό αντικείμενο του Μηχανικού στον Τομέα των Μεταφορών
 2. Ερευνητής στο γνωστικό αντικείμενο των εμπορευματικών μεταφορών και βελτιστοποίησης μεταφορικών και εφοδιαστικών αλυσίδων
 3. Ερευνητής Μηχανολόγος Μηχανικός ή Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης
 4. Γραφίστας με εξειδίκευση στο σχεδιασμό γραφικής απεικόνισης υπηρεσιών
 5. Συνεργάτης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με εμπειρία στην υποστήριξη και οργάνωση Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίων καθώς και εκπαιδευτικών ή/και ερευνητικών προγραμμάτων
 6. Ερευνητής στο γνωστικό αντικείμενο των Πολιτικών Επιστήμων ή/και της Δημόσιας Διοίκησης
 7. Ερευνητής Μαθηματικός με εξειδίκευση στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές
 8. 5 Προπτυχιακοί φοιτητές τμήματος Ναυτιλίας
 9. Ερευνητής Μηχανικός με εξειδίκευση στη ανάλυση αποφάσεων και μηχανική γνώσεων
 10. Συνεργάτης Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, με ειδικότητα UXDesigner/Web developer
 11. Εμπειρογνώμονας Ειδικός/η σε θέματα Πληροφορικής
 12. Ειδικός σε θέματα Πληροφορικής
 13. Ειδικός σε θέματα Πληροφορικής

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά πρόταση υποψηφιότητας, το αργότερο έως την Κυριακή, 28 Μαΐου 2023 23:59, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής στο

https://my.ru.aegean.gr/hl/calls/registrations/public/981c664c-ee7c-4233-8934-09ea3dcd2dca

Κείμενο ΠρόσκλησηςΑΔΑ: 9Θ10469Β7Λ-Ρ6Σ