Πρόγραμμα επιχειρηματικής επιτάχυνσης (mini acceleration) που υλοποιεί το egg – enter grow go

Υπάρχει ένα στοχευμένο πρόγραμα επιτάχυνσης (mini acceleration) το οποίο υλοποιεί το egg – enter grow go, ως αρωγός και υποστηρικτής της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Η διάρκεια του προγράμματος είναι δύο (2) μηνών. Η παρακολούθησή του μπορεί να γίνει διαδικτυακά και ως στόχο έχει την ενδυνάμωση της γυναικείας εκπροσώπησης στην Έρευνα και την Καινοτομία και τη διασύνδεσή τους με την πραγματική οικονομία.

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα επιτάχυνσης, μπορούν να συμμετάσχουν Ερευνητικές Ομάδες, από διάφορους τεχνολογικούς/παραγωγικούς κλάδους που βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης (ideation phase, pre-seed, seed), στις οποίες οι ιδρυτικές τους ομάδες απαρτίζονται κατά τουλάχιστον 30% από γυναίκες (ερευνήτριες ή/και φοιτήτριες).Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των καινοτόμων ιδεών σε μία διευρυμένη επιχειρηματική και επενδυτική κοινότητα σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας τη φόρμα υποβολής (βλ. αρχείο PPT https://nextcloud.aegean.gr/index.php/s/3LGzd7BJMHyXHwc ) στο info@theeg.gr ,  το αργότερο έως την Παρασκευή 26 Μαΐου 2023.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία σχετικά με το Mini Acceleration Programme μπορείτε να απευθυνθείτε στο info@theegg.gr