Διάλεξη του Ερευνητή Dr. Abed El Rahman HASSOUN για την Οξίνιση της Μεσογείου στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Την Πέμπτη 25/5 στην αίθουσα Γ’ (κτίριο Ωκεανογραφίας) ώρα 12:00-13:15

ο Dr Abed El Rahman HASSOUN (Research Associate @GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research στο Κίελο και @National Center for Marine Sciences στο Λίβανο)

θα πραγματοποιήσει διάλεξη με τίτλο: “Ocean Acidification, a Mediterranean vision to face it!