1ο θερινό σχολείο στη Ναυτιλιακή Πληροφορική και Ροµποτική – Maritime2023

Σας ανακοινώνουμε τη διεξαγωγή του 1ου θερινού σχολείου στη Ναυτιλιακή Πληροφορική και Ροµποτική – Maritime2023 (Αρχική | Θερινά Σχολεία (aegean.gr)) που θα διεξαχθεί στη Σύρο από τις 3 έως τις 12 Ιουλίου 2023. Το θερινό σχολείο διοργανώνεται από το Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (Smart MOVE) του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Βασικός μαθησιακός στόχος του Θερινού Σχολείου είναι η εξοικείωση/επιμόρφωση των εκπαιδευομένων στην ναυτιλιακή πληροφορική και την ναυτική τεχνολογία, µε ιδιαίτερη έμφαση στη ρομποτική. Κατά τη διάρκεια του θερινού σχολείου επιτελούνται σεμινάρια αλλά και πρακτικά εργαστήρια τα οποία υλοποιούνται από καθηγητές του Τμήματος αλλά και συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων, που στόχο έχουν να προσφέρουν στους μαθητές τη δυνατότητα της βιωματικής μάθησης. Η επίτευξη του στόχου αυτού θα πραγματοποιηθεί µέσω της εμπλοκής των σπουδαστών στη σχεδίαση και ανάπτυξη ενός σύνθετου τεχνικού έργου, την κατασκευή ενός αυτόνομου σκάφους επιφανείας ή υποβρυχίου. Θα δοθεί έμφαση στην πρακτική εφαρμογή των εννοιών που θα διδαχθούν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων µέσω πειραμάτων στο πεδίο και δοκιμών σε πραγματικές συνθήκες. Όλες οι εργαστηριακές ασκήσεις και τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν µε τη χρήση πραγματικών δεδομένων που θα συλλέγονται από τους αισθητήρες επί του σκάφους (ή παρόμοιων σκαφών).

Οι σπουδαστές θα συμμετάσχουν στον πρώτο διεθνή αγώνα αυτόνομων σκαφών1st Ro-Boat Race (Ro-Boat Race – Smart Move (aegean.gr)) που πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο του 2023 στη Σύρο.

Ειδικές τιμές παρακολούθησης (έκπτωση 50%) έχουν προβλεφθεί για τους συμμετέχοντες φοιτητές όλων των τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, βάσει διαθεσιμότητας.