Π.Μ.Σ. ” Μεταναστευτικές Σπουδές: Διαχείριση Μεταναστευτικών Ροών στην Ευρώπη και την Ελλάδα” στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το Τμήμα Κοινωνιολογίας  του Πανεπιστημίου Αιγαίου, οργανώνει και λειτουργεί  το  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο  «Μεταναστευτικές Σπουδές: Διαχείριση Μεταναστευτικών Ροών στην Ευρώπη και την Ελλάδα», το οποίο απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με ομώνυμο τίτλο.

 Στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. https://www.soc.aegean.gr/index.php  έχει αναρτηθεί η σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/   μέχρι 29.08.2023 και ώρα 23:59,

αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης: https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf

Περισσότερες πληροφορίες:

ΠΜΣ: «Μεταναστευτικές Σπουδές: Διαχείριση

Μεταναστευτικών Ροώνστην Ευρώπη και την Ελλάδα»

PMS: «Management of migratory and refugee flows in Europe»

Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Κτίριο Διοίκησης
Λόφος Πανεπιστημίου Μυτιλήνη, Τ.Κ. 81100
τηλ. 22510 36504-525
E-mail: mmrfe-msc@soc.aegean.gr