Θέσεις πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας

Με στόχο να εξασφαλίσει ότι όλοι οι κανόνες της για την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού εφαρμόζονται με δίκαιο, απλό και αποτελεσματικό τρόπο, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας για τη βελτίωση της διασυνοριακής συνεργασίας. Οι κύριες λειτουργίες του φορέα είναι οι εξής:

  • να διευκολύνει την πρόσβαση των εργαζομένων, των εργοδοτών και των εθνικών διοικήσεων σε πληροφορίες περί των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων σε περιπτώσεις διασυνοριακής κινητικότητας
  • να υποβοηθά τον συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τη διασυνοριακή εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ, διευκολύνοντας μεταξύ άλλων τη διενέργεια συνδυασμένων και κοινών επιθεωρήσεων
  • να στηρίζει τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών για την πάταξη της αδήλωτης εργασίας
  • να στηρίζει τις αρχές των κρατών μελών κατά την επίλυση διασυνοριακών διαφορών

Για την κάλυψη μέρους αυτών των αναγκών, η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας έχει προκηρύξει θέσεις πρακτικής, με στόχο να στελεχωθούν τα πιο κάτω τμήματα:

  • Enforcement and Analysis Unit (ENF)
  • Cooperation Support Unit (COP)
  • Information and EURES Unit (INE)
  • Governance and Coordination Unit (GAC)
  • Resources Unit (RES)

Αιτήσεις δεκτές έως 29 Μαΐου 2023!

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερα στοιχεία εδώ.

Πηγή: https://www.eduguide.gr/nea2022/8eseis-praktikhs-askhshs-sthn-eyrwpaikh-arxh-ergasias/