Εκπαιδευτική-επιμορφωτική ημερίδα «Σύγχρονες τεχνολογίες γεωπληροφορικής και εφαρμογές τρισδιάστατης χαρτογραφίας» στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Σας προσκαλούμε στην εκπαιδευτική-επιμορφωτική ημερίδα «Σύγχρονες τεχνολογίες γεωπληροφορικής και εφαρμογές τρισδιάστατης χαρτογραφίας» των Δράσεων:

1.2 της Ερευνητικής Υποδομής R&D Network: «[e-Aegean-Geo-spatial data services] Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Γεωχωρικών Δεδομένων» και

1.1 της Ερευνητικής Υποδομής e-Aegean Cultour: «[3D GeoHeritageMap] Αναγνώριση, Τεκμηρίωση και Παρακολούθηση με μεθόδους 3D χαρτογράφησης στην Διαχείριση Μνημείων Γεωλογικής κληρονομιάς»

που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 15 Μαΐου και ώρα 9:00-13:15, στην αίθουσα Γ’ του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη.

Το πρόγραμμα της ημερίδας είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://geography.aegean.gr/files/program_2023.05.15.pdf

Η παρακολούθηση της ημερίδας μπορεί να γίνει επίσης μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  https://youtube.com/live/T3np-Mj_KkA

Στους συμμετέχοντες θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.