Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας

Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO) είναι η ειδικευμένη οργάνωση του ΟΗΕ που επιδιώκει την προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης και των διεθνώς αναγνωρισμένων ανθρωπίνων και εργασιακών δικαιωμάτων. Καθορίζει τα διεθνή πρότυπα εργασίας με τη μορφή συμβάσεων και συστάσεων οι οποίες ορίζουν τα ελάχιστα πρότυπα των βασικών δικαιωμάτων εργασίας.

H ΔΟΕ, με έδρα την Ελβετία, προσφέρει θέσεις πρακτικής άσκησης. Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης παρέχει ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών για μεταπτυχιακούς φοιτητές υψηλού επιπέδου και πρόσφατα αποφοιτήσαντες υποψήφιους που αναζητούν μια «πρακτική» εμπειρία μάθησης σε τομείς που σχετίζονται με το έργο και τις δραστηριότητες της ΔΟΕ.

Η ΔΟΕ ανοίγει το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης 2 έως 3 φορές το χρόνο. Όταν κλείνει η περίοδος υποβολής αιτήσεων, τα προφίλ των επιλέξιμων υποψηφίων διατίθενται στα τμήματα που αναζητούν ασκούμενους. Ως εκ τούτου, οι πρακτικές μπορούν να ξεκινήσουν την 1η ή τη 15η οποιουδήποτε μήνα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 
**Λάβετε υπόψη ότι μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως τρία προφίλ πρακτικής άσκησης κατά την τρέχουσα περίοδο υποβολής αιτήσεων. Εάν υποβάλετε αίτηση για περισσότερα από τρία προφίλ πρακτικής άσκησης, η αίτησή σας δεν θα ληφθεί υπόψη για κανένα προφίλ.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: 

Για να υποβάλετε αίτηση για πρακτική άσκηση στη ΔΟΕ, πρέπει να είστε εγγεγραμμένος στο τελευταίο έτος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (μάστερ ή ισοδύναμο). Πρέπει επίσης να έχετε καλή γνώση τουλάχιστον μίας από τις γλώσσες εργασίας της ΔΟΕ (Αγγλικά, Γαλλικά ή Ισπανικά) και να είστε σε θέση να προσαρμοστείτε σε ένα διεθνές, πολυπολιτισμικό, πολυγλωσσικό περιβάλλον. Δεν υπάρχει όριο ηλικίας για τους αιτούντες.

Διάρκεια: 3 – 6 μήνες

Υποτροφία: Ως ασκούμενος στη Γενεύη, θα λάβετε μια υποτροφία 2450 CHF το μήνα από τη ΔΟΕ, εκτός εάν λάβετε χρηματοδότηση μέσω άλλου ιδρύματος (για παράδειγμα το πανεπιστήμιό σας ή ένα ίδρυμα). Εάν λάβετε μερική χρηματοδότηση, η ΔΟΕ θα καλύψει τη διαφορά για να εξασφαλίσει ότι λαμβάνετε 2450 CHF το μήνα.
*Για μερικές από τις θέσεις η υποτροφία διαφοροποιείται με βάση το κόστος ζωής στην περιοχή του σταθμού υπηρεσίας.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 

  • 17 Μαϊου 2023 – 23:59 (Ώρα Γενεύης) 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσφερόμενες θέσεις, τα κριτήρια και τη διαδικασία συμμετοχής: εδώ.

Πηγή: https://www.eduguide.gr/nea2022/programma-praktikhs-askhshs-sth-die8nh-organwsh-ergasias/