Καθημερινή ενημέρωση Πέμπτη 04/05/23

Θέση εργασίας στη γραμματεία Γενικής Διεύθυνσης στη METRO AEBE

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στη ΔΕΔΔΗΕ

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Θέσεις εργασίας στα Public και Media Markt

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Θέσεις πρακτικής άσκησης στο Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Π.Μ.Σ. «ΝΑΥΤΙΛΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΝΑ.Μ.Ε.» ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Εκπαίδευσης» στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Π.Μ.Σ. «Κυβερνοασφάλεια και Επιστήμη Δεδομένων» στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

EY Assurance FutureLab

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Διεθνές πρόγραμμα “Restart Your Future” για την εκπαίδευση και εργασιακή ένταξη νέων

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Δωρεάν εκπαιδευτικά εργαστήρια Life Skills από το British Council με χρηματοδότηση της HSBC

Περισσότερες πληροφορίες εδώ