Διοργάνωση της 3ης on line ημερίδας, απο το Πανεπιστήμιο Αιγαίου & το ΚΑΠΕ

Πράξη ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩ: 3η οnline Ημερίδα

για την Εξοικονόμηση Ενέργειας σε κτίρια την Τετάρτη 3 Μαΐου 2023

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) διοργανώνειτην 3η on line ημερίδα

στο πλαίσιο της Πράξης ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩ (Ενεργοποιώντας Κοινότητες και Διασυνοριακά Πρότυπα για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Δημόσια Κτίρια),

η οποία συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Interreg V-A “Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020”.

Η ημερίδα θα διεξαχθεί διαδικτυακά την Τετάρτη 03 Μαΐου, 12:00 – 16:00.

Τα θέματα που θα αναπτυχθούν κατά την διάρκεια της  3ης ημερίδας, αποτελώντας  την συνέχεια των 2 προηγούμενων,  περιλαμβάνουν:

  • παρουσίαση τεχνολογιών  Η/Μ σε κτίρια, κόστος και  καλές πρακτικές 
  • επισκόπηση των Ενεργειακών Κοινοτήτων και αξιολόγηση της επένδυσης
  • παρουσίαση του  Ενεργειακού Συμψηφισμού – NET METERING
  • έργα NET METERING σε Ευρώπη και Ελλάδα 
  • παρουσίαση καλής πρακτικής ενεργειακής κοινότητας: εφαρμογή μεθοδολογιών.

Το πρόγραμμα της 3ης on line ημερίδας μπορείτε να το δείτε εδώ.

Για δηλώσεις συμμετοχής, συμπληρώστε την Ηλεκτρονική Φόρμα Συμμετοχής.

Εναλλακτικά κατεβάστε την παρακάτω Φόρμα, συμπληρώστε και στείλτε την με e-mail στο katsarelisnikolaos@gmail.com μέχρι την Τρίτη 2 Μαΐου 2023, ώρα 18:00 μμ.