Π.Μ.Σ.” Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση” στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το Τμήμα Κοινωνιολογίας  του Πανεπιστημίου Αιγαίου, οργανώνει και λειτουργεί  το  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο  «Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση»,

το οποίο απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με ομώνυμο τίτλο.

 Στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. https://www.soc.aegean.gr/index.php  έχει αναρτηθεί η σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/ 

 μέχρι 03.09.2023 και ώρα 23:59, αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης: https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf

Περισσότερες πληροφορίες:

ΠΜΣ “Ευρωπαϊκές Κοινωνίες & Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση”
Τμήμα Κοινωνιολογίας
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Κτίριο Διοίκησης
Λόφος Πανεπιστημίου Μυτιλήνη, Τ.Κ. 81100
τηλ. 22510 36504
E-mail: eseisecretariat@soc.aegean.gr