Θέσεις εργασίας στην Φουρναράκης Α.Ε.

Junior IT

Αρμοδιότητες:

 • Παροχή βασικής τεχνικής υποστήριξης στους χρήστες, ανάκτηση κωδικών, πρόσβαση στο δίκτυο, χρήση λογισμικού
 • Υποστήριξη στην ομάδα ΙΤ σε επίπεδο IT administration, web development και ERP (Entersoft)
 • Επίλυση βασικών προβλημάτων και καθορισμός βέλτιστης λύσης σε θέματα hardware και software χρηστών

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο IEK ή ΑΕΙ Πληροφορικής ή συναφούς αντικειμένου
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση (επιθυμητή)
 • Πολύ καλή γνώση σε Microsoft λειτουργικά συστήματα (Windows 10)
 • Γνώση λειτουργίας δικτύων TCP/IP
 • Γνώση συστημάτων backup και restoring
 • Γνώση web εφαρμογών
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών
 • Όρεξη για δουλειά και ευχέρεια εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον
 • Υπευθυνότητα, συνέπεια και τήρηση αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων

Επιθυμητά προσόντα:

 • Γνώσεις λειτουργίας βάσεων δεδομένων
 • Βασικές γνώσεις MS-DOS
 • Γνώση Active Directory, DNS και DHCP
 • Γνώσεις σε τηλεφωνικά κέντρα
 • ESET Αntivirus

Παροχές:

 • Σταθερή και μόνιμη συνεργασία με προοπτικές εξέλιξης
 • Δυναμικό και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
 • Συνεχής εκπαίδευση

Consultants Entersoft

Στο πλαίσιο λοιπόν της διαρκούς ανάπτυξής μας, θέλουμε να ενδυναμώσουμε την ομάδα μας στο τμήμα Μηχανογράφησης , με ανθρώπους που επιθυμούν να επενδύσουν στον εαυτό τους , να δημιουργήσουν έργο και να μεγαλώσουν μαζί μας.

Ζητάμε :

Consultants για τις πλατφόρμες της Entersoft σε ERP , CRM , SFA , WMS.

Με πάθος για τις νέες τεχνολογίες, για να αναπτύσσουν, να υλοποιούν , να προσαρμόζουν τα υφιστάμενα συστήματά μας, και να υποστηρίζουν τον οργανισμό μας στη διαρκή του εξέλιξη. Θα ενταχθούν στο τμήμα Μηχανογράφησης, αποτελούμενο ήδη από τρείς Senior Consultants σε Entersoft ERP / CRM / WMS / SFA , καθώς και Senior Systems EngineerSenior Web Developer και δύο IT Support Agents.

Οι νέοι συνάδελφοι θα αναφέρονται στην διοίκηση.

Αρμοδιότητες υποψηφίων:

 • Εργασία με το υπάρχον λογισμικό Entersoft ERP/ CRM / SFA / WMS χρησιμοποιώντας τις πιο πρόσφατες τεχνολογίες σε ευθυγράμμιση με τις επιχειρηματικές προσδοκίες και στόχους.
 • Συμμετοχή σε έργα για την αναβάθμιση των συστημάτων (internal, remote users) , τη συλλογή απαιτήσεων χρήστη, τη σχεδίαση, τη ρύθμιση παραμέτρων, τη δοκιμή και την υλοποίηση βελτιώσεων.
 • Συνεργασία με τα τμήματα της εταιρίας για την ανάλυση σύνθετων αναγκών και τον καθορισμό βέλτιστων πρακτικών για τη μετάφραση των επιχειρηματικών απαιτήσεων σε διαδικασίες στην πλατφόρμα της Entersoft.
 • Υποστήριξη στην ανάπτυξη διαδικασιών που θα βελτιώσουν το user experience για πελάτες, συνεργάτες και προσωπικό σε όλα τα επίπεδα ψηφιακής επικοινωνίας.
 • Εκπαίδευση χρηστών στις νέες διαδικασίες που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από την μηχανογράφηση, καθώς και τεκμηρίωση της διαδικασίας και της εκπαίδευσης.
 • Προτάσεις στη διοίκηση σχετικά με τον δυνητικό επιχειρηματικό αντίκτυπο των νέων τεχνολογιών και συστημάτων προς τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας της εταιρίας, ή/και την ενίσχυση των εσωτερικών ελέγχων.
 • Συμμετοχή στην υλοποίηση έργων όπως η ανάπτυξη πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου B2B, mobile applications κ.α.

Απαιτήσεις:

 • Πτυχίο Πληροφορικής ή στο τομέα της πληροφορικής
 • Ελάχιστη εμπειρία 3 χρόνια σε προϊόντα Entersoft (ή άλλο ERP)
 • Άριστη κατανόηση των λειτουργιών ERP στα χρηματοοικονομικά / προμήθειες / πωλήσεις / διαχείριση αποθηκών
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψηφίους)

Προσόντα:

 • Αντίληψη επιχειρηματικών διαδικασιών
 • Εμπειρία σε άλλες πλατφόρμες ERP ή WMS αποτελεί σημαντικό προσόν
 • Εξαιρετικές δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και ανάλυσης
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών, γραπτός και προφορικός λόγος
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα μάρκετινγκ, επιχειρήσεων, οικονομικών ή MBA θα θεωρείται προσόν
 • Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας, τόσο προφορικά όσο και γραπτά, με αποτελεσματικότητα στην επικοινωνία των αλλαγών της διαδικασίας

Παροχές:

 • Το υψηλότερο πακέτο αποδοχών της αγοράς αναλόγως προσόντων
 • Δυνατότητα παροχής εταιρικού αυτοκινήτου
 • Εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης
 • Φιλικό, σύγχρονο και οργανωμένο εργασιακό περιβάλλον
 • Πενθήμερη 8ωρη εργασία στην έδρα της εταιρείας

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στην διαχείριση των βιογραφικών και της διαδικασίας των συναντήσεων αποκλειστικά από την διοίκηση της εταιρείας μας

Πηγή: https://www.fournarakis.gr/eykairies-karieras/junior-it

https://www.fournarakis.gr/eykairies-karieras/consultants-entersoft