Δι-Ιδρυματικό  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.): «Εφαρμοσμένη – Κλινική Κοινωνιολογία και Τέχνη» από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Το Τμήμα Κοινωνιολογίας  του Πανεπιστημίου Αιγαίου,(ως επισπεύδον Τμήμα) σε συνεργασία με το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας οργανώνει και λειτουργεί  το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με σπουδές μικτής διαδικασίας (Δια Ζώσης-Εξ’ Αποστάσεως) με τίτλο ««Εφαρμοσμένη – Κλινική Κοινωνιολογία και Τέχνη» (ΦΕΚ 2857/Β’/17.07.2018), το οποίο απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με ομώνυμο τίτλο.

Στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ. http://www.soc.aegean.gr/index.php έχει αναρτηθεί η σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/ 

 μέχρι 03.09.2023 και ώρα 23:59, αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης: https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf

Περισσότερες πληροφορίες:

ΔΠΜΣ “Εφαρμοσμένη-Κλινική Κοινωνιολογία και Τέχνη”
Τμήμα Κοινωνιολογίας
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Κτίριο Διοίκησης
Λόφος Πανεπιστημίου Μυτιλήνη, Τ.Κ. 81100
τηλ. 22510 36504
E-mail: acsa-msc@soc.aegean.gr