Συγκρούσεις Γεωπολιτικής Ισχύος και Ενεργειακοί Ανταγωνισμοί στη Ν/Α Μεσόγειο στο ΕΚΠΑ

Σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει μια σφαιρική και διεπιστημονική ανάλυση των περιφερειακών κρίσεων και των ενεργειακών ανταγωνισμών που εξελίσσονται στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και επηρεάζουν τις πολιτικές των κρατών της περιοχής. Οι ενότητες του προγράμματος εστιάζουν στην περιγραφή και ανάλυση των διακρατικών κρίσεων της περιοχής, των εμφύλιων συρράξεων και των ενεργειακών ανταγωνισμών που έχουν επηρεάσει και εξακολουθούν να επηρεάζουν μια περιοχή που είναι κομβική για την παγκόσμια ισορροπία. Το πρόγραμμα προσφέρει, επίσης, μια πολυδιάστατη προσέγγιση των διαφορετικών παραμέτρων που επιδρούν στην εξέλιξη των ενεργειακών ανταγωνισμών της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και κατ’ επέκταση στην πολιτικο-οικονομική κατάσταση των κρατών της περιοχής. Από την επίδραση των ιστορικών και πολιτικών παραμέτρων που έχουν καθορίσει την εύθραυστη ισορροπία της περιοχής, τον κρίσιμο ρόλο της ενέργειας σε αυτήν και τον σχεδιασμό νέων διόδων μεταφοράς φυσικού αερίου έως την επέκταση των περιφερειακών ανταγωνισμών στη δορυφορική και διαστημική τεχνολογία, το πρόγραμμα επιδιώκει να παρουσιάσει μια πολυδιάστατη εικόνα των βασικών και αναδυόμενων γεωπολιτικών και ενεργειακών ζητημάτων. Επιπλέον, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με τη χρήση γεωγραφικών, γεωλογικών και τεχνολογικών μεθόδων, καθώς και μεθόδων ανάλυσης δεδομένων, προκειμένου να αποκτήσουν βαθύτερη και πολύπλευρη κατανόηση των ζητημάτων. Οι διάφορες ενότητες του προγράμματος εστιάζουν στα γεωπολιτικά και ενεργειακά ζητήματα με κριτήριο, μεταξύ άλλων, την δυναμική εξέλιξή τους. Σε αυτό το πλαίσιο περιγράφονται και αναλύονται η εξελισσόμενη αναθεωρητική πολιτική κρατών όπως της Τουρκίας, η περιφερειακή επίδραση κρίσιμων εν εξελίξει θεμάτων όπως είναι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, οι περιφερειακές απολήξεις εσωτερικών κρίσεων όπως εκείνες της Συρίας και του Λιβάνου, ο κομβικός ρόλος του φυσικού αερίου στον ενεργειακό χάρτη της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και κυρίως στη διαμόρφωση των σχέσεων Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και Αιγύπτου, το ζήτημα της ενεργειακής ασφάλειας της Ε.Ε. μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, ο ρόλος του αγωγού φυσικού αερίου EastMed και ο αναδυόμενος ρόλος των δορυφορικών προγραμμάτων.

Προαπαιτούμενα

  • Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ
  • πρόσβαση στο διαδίκτυο και σε e-mail
  • Πτυχίο Πανεπιστημίων & ΤΕΙ, ΙΕΚ, Κολλεγίων της Ημεδαπής και Αλλοδαπής

Διδακτικές Ενότητες

  1. Διακρατικές συγκρούσεις, εμφύλιες συρράξεις και περιφερειακοί ανταγωνισμοί στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση ΑνατολήΘεωρία και Μεθοδολογία της σύγχρονης Συστημικής Γεωπολιτικής Ανάλυσης
  2. Η ενεργειακή ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου
  3. Ενεργειακά ζητήματα στο τετράγωνο Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ-Αίγυπτος
  4. Γεωπολιτική του Διαστήματος στο σύμπλοκο Ελλάδας-Κύπρου-Τουρκίας και Ευρύτερης Μέσης Ανατολής
  5.  Μαθηματική προτυποποίηση της Συστημικής Γεωπολιτικής Αναλύσεως

Τέλη Παρακολούθησης: 900 €

Το ποσό μπορεί να καταβληθεί εφάπαξ ή σε δύο ισόποσςες δόσεις.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι 21/04!

Πηγή: https://site.cce.uoa.gr/courses-detailed/1281