Προκήρυξη θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π.

Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π. προκηρύσσει 28 θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων (Υ.Δ.), για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, οι οποίες κατανέμονται στα γνωστικά αντικείμενα των Τομέων της Σχολής και πιο συγκεκριμένα:

 1. Τομέας I «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός»,
 2. Τομέας II «Πολεοδομία και Χωροταξία»,
 3. Τομέας III «Αρχιτεκτονική Γλώσσα, Επικοινωνία και Σχεδιασμός» και
 4. Τομέας IV «Συνθέσεις Τεχνολογικής Αιχμής».

Όσοι ενδιαφέρονται να εκπονήσουν Διδακτορική Διατριβή, καλούνται να υποβάλουν την αίτηση μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (αναφέρονται στη συνημμένη προκήρυξη) στο Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών & Έρευνας (ΓΜΣΕ) της Σχολής από την Τρίτη 2 έως και την Παρασκευή 19 Μαΐου 2023, καθημερινά, ώρα 12:00 με 14:00).

Οι φάκελοι των υποψηφίων μπορούν να υποβληθούν ως εξής:

 1. Αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση στην Κεντρική Γραμματεία της Σχολής, στο ισόγειο του κτιρίου Τοσίτσα.
 2. Ταχυδρομικά, με σφραγίδα ταχυδρομείου έως και την τελευταία μέρα της προθεσμίας υποβολής (19/05/2023).

Διεύθυνση αποστολής:

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πατησίων 42, Τ.Κ.: 10682, Αθήνα
Κεντρική Γραμματεία, ισόγειο κτ. Τοσίτσα

*Για την καλύτερη δυνατή οργάνωση της διαδικασίας, παρακαλούμε για την έγκαιρη αποστολή του φακέλου, με ταυτόχρονη ενημέρωση, μέσω e-mail: postgrad-secr@arch.ntua.gr), επισυνάπτοντας ένα αντίγραφο της αίτησής σας.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

 1. Αίτηση (επισυνάπτεται)
 2. Ερευνητική πρόταση
 3. Βιογραφικό σημείωμα
 4. Τίτλοι σπουδών. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ της αλλοδαπής και δεν υπάρχουν οι αντίστοιχες βεβαιώσεις από το ΔΟΑΤΑΠ, τότε ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 304, παρ. 4 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141).
 5. Ξένες γλώσσες
 6. Συστατικές επιστολές
 7. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 8. Μία πρόσφατη φωτογραφία.

Οι συστατικές επιστολές μπορούν να συμπεριληφθούν στον φάκελο μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά ή να  αποσταλούν απευθείας από τους/τις συγγραφείς τους (μέσω e-mail: postgrad-secr@arch.ntua.gr) και έως την ίδια καταληκτική ημερομηνία (19/05/2023, 14:00).

Κανένα δικαιολογητικό δεν θα γίνει δεκτό μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας.

Προκήρυξη Υ.Δ. 2023-2024

Αίτηση Υ.Δ. 2023-2024 (doc)

Αίτηση Υ.Δ. 2023-2024 (pdf)

Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών Σ.Α.Μ.-Ε.Μ.Π.

Νόμος 4957/2022

Πηγή: https://www.eduguide.gr/grad/prokyriksi_phd/2023-prokiryxi-theseon-ypopsifion-didaktoron-sti-sholi-arhitektonon-mihanikon-e-m-p,2247