Θέσεις εργασίας στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου ανακοινώνει τις παρακάτω προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ως ακολούθως:

 • Γνωστικός τομέας: ΠΕ σε Οικονομικές ή Θετικές Επιστήμες ή Επιστήμες Μηχανικού ή Πολιτικές-Διοικητικές Επιστήμες.
 • Γνωστικός τομέας: ΠΕ σε Οικονομικές ή Θετικές Επιστήμες ή Επιστήμες Μηχανικού
 • Γνωστικός τομέας: ΤΕ ή ΠΕ Επιστήμη της Πληροφόρησης με κατεύθυνση στη Bιβλιοθηκονομία, την Αρχειονομία ή την Μουσειολογία
  ή ΠΕ στις ΑΚΕ με κατεύθυνση ή μεταπτυχιακό τίτλο στην Πολιτιστική Διαχείριση, την Μουσειολογία, την Αρχαιολογία, την Ιστορία
  ή ΠΕ Πολιτισμικής Πληροφορικής
 • Γνωστικό τομέας: ΠΕ σε Οικονομικές ή Θετικές Επιστήμες ή Επιστήμες Μηχανικού ή Πολιτικές-Διοικητικές Επιστήμες.
 • Γνωστικό τομέας: ΠΕ σε Οικονομικές ή Θετικές Επιστήμες ή Επιστήμες Μηχανικού.
 • Γνωστικό τομέας: ΠΕ σε Οικονομικές ή Θετικές Επιστήμες ή Επιστήμες Μηχανικού ή Ιατρική και Επιστήμες Υγείας ή Πολιτικές- Διοικητικές Επιστήμες.
 • Γνωστικό τομέας: ΠΕ σε Οικονομικές ή Θετικές Επιστήμες ή Επιστήμες Μηχανικού ή Ιατρική και Επιστήμες Υγείας ή Πολιτικές- Διοικητικές Επιστήμες.
 • Γνωστικό τομέας: ΤΕ ή ΠΕ Επιστήμη της Πληροφόρησης με κατεύθυνση στη Bιβλιοθηκονομία, την Αρχειονομία ή την Μουσειολογία
  ή ΠΕ στις ΑΚΕ με κατεύθυνση ή μεταπτυχιακό τίτλο στην Πολιτιστική Διαχείριση, την Μουσειολογία, την Αρχαιολογία, την Ιστορία
  ή ΠΕ Πολιτισμικής Πληροφορικής
 • Γνωστικό τομέας: ΠΕ σε Οικονομικές ή Θετικές Επιστήμες ή Επιστήμες Μηχανικού ή Πολιτικές-Διοικητικές Επιστήμες.
 • Γνωστικό τομέας: ΠΕ σε Οικονομικές ή Θετικές Επιστήμες ή Επιστήμες Μηχανικού ή Ιατρική και Επιστήμες Υγείας ή Πολιτικές- Διοικητικές Επιστήμες.
 • Γνωστικό τομέας: ΠΕ σε Οικονομικές ή Θετικές Επιστήμες ή Επιστήμες Μηχανικού ή Πολιτικές-Διοικητικές Επιστήμες.
 • Γνωστικό τομέας: ΤΕ ή ΠΕ Επιστήμη της Πληροφόρησης με κατεύθυνση στη Bιβλιοθηκονομία, την Αρχειονομία ή την Μουσειολογία
  ή ΠΕ στις ΑΚΕ με κατεύθυνση ή μεταπτυχιακό τίτλο στην Πολιτιστική Διαχείριση, την Μουσειολογία, την Αρχαιολογία, την Ιστορία
  ή ΠΕ Πολιτισμικής Πληροφορικής

Αιτήσεις έως 04/05/2023

Email επικοινωνίας: registry@ekt.gr

Περισσότερες πληροφορίες: εδώ

Πηγή: https://www.eduguide.gr/nea2021/epta-7-atoma-me-symbash-mis8wshs-ergoy-sto-e8niko-kentro-tekmhri/