Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασία στην EFSA ως εκπαιδευόμενοι (trainees)

Στο παρακάτω link θα βρείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασία στην EFSA ως εκπαιδευόμενοι (trainees).

Σας ενημερώνουμε ότι στις 5 Μάϊου θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακό σεμινάριο από την EFSA, στο οποίο θα παρουσιασθεί το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του 2023 διάρκειας ενός έτους, χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας, το χρονοδιάγραμμα, καθώς και πολύτιμες συμβουλές για τη συμπλήρωση της αίτησης  και εμπειρίες από τρέχοντες και προηγούμενους εκπαιδευόμενους.

Η προθεσμία για εγγραφή για το σεμινάριο είναι ως τις 2 Μαΐου 2023 (12:00CEST). Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά και ο σύνδεσμος θα διακινηθεί αφού κλείσουν οι εγγραφές.

Το σεμινάριο θα μαγνητοσκοπηθεί και θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της EFSA. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην σελίδα Webinar on EFSA’s 2023 Traineeship call | EFSA (europa.eu).