Π.Μ.Σ. «Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο» στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Στόχος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο» είναι να προσφέρει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και κυρίως την εξειδικευμένη γνώση των πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών εξελίξεων στη περιοχή της Μεσογείου, ώστε οι απόφοιτοί/ές του να επιχειρούν με αξιώσεις τα επόμενα βήματά τους στον εγχώριο ή/και το διεθνή επαγγελματικό και ακαδημαϊκό στίβο.

– Δομή Προγράμματος: τρία (3) εξάμηνα πλήρους φοίτησης, δύο (2) διδακτικά και ένα (1) ερευνητικό που αφορά στην εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Για την υποστήριξη των φοιτητών/τριών μας διοργανώνονται σεμινάρια Μεθοδολογίας Έρευνας, Εκπόνησης και Υποστήριξης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας).

– Μαθήματα 100% Εξ’ αποστάσεως (Εν αναμονή έγκρισης από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος).

– Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης: έως και για το 30% των εισακτέων που έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους στο Π.Μ.Σ. (άρθρο 86 του Ν.4957/2022).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/

μέχρι τις 31 Αυγούστου 2023 και ώρα 23:59.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο: https://forum.aegean.gr/viewtopic.php?t=31000