Π.Μ.Σ. «Ποσοτική Επενδυτική» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 στο ΠΜΣ Ποσοτική Επενδυτική μόλις ξεκίνησε.

Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατατίθενται ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ΠΜΣ, έως την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2023.

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων και η προσφορά θέσεων στο Πρόγραμμα γίνεται σταδιακά καθ’ όλη τη διάρκεια υποβολής αιτήσεων και με σειρά προτεραιότητας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2023-2024

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του ΠΜΣ “Ποσοτική Επενδυτική” στα τηλέφωνα 210 368 9813 & 210 368 9452 ή στο e-mail mscmfrisk@econ.uoa.gr

Πηγή: https://qi-uoa.gr/genika/announcements/2023-24