Θέσεις Εργασίας σε ερευνητικό έργο στο Εργαστήριο Ποιότητας Λογισμικού και Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου Υπολογιστή

Το Εργαστήριο Ποιότητας Λογισμικού και Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου Υπολογιστή αναζητεί ερευνητές για εργασία σε Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Έργο. Η εργασία αφορά εργασία δια ζώσης στους χώρους του Εργαστηρίου σε καθημερινή βάση με απολαβές πλήρους απασχόλησης. Δεν αφορά εργασία part-time ή εξ αποστάσεως. Το αντικείμενο της εργασίας θα είναι ερευνητικό στην περιοχή της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή ή/και της ανάπτυξης περιβαλλόντων τρισδιάστατων εικονικών κόσμων.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Διάθεση να εργαστεί σε ένα ερευνητικό περιβάλλον, να μάθει νέα πράγματα και να αποκτά γνώσεις καθημερινά. Μπορεί να ακούγεται τετριμμένο, αλλά είναι το βασικότερο προσόν για να ενταχθεί κάποιος σε μια ερευνητική ομάδα.
  • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (δεν μας ενδιαφέρει τόσο τι πτυχίο υπάρχει, όσο να μπορεί να συνεννοηθεί καλά στα αγγλικά και συντάξει κείμενα στην αγγλική γλώσσα που να είναι τεχνικά άρτια).
  • Καλές γνώσεις προγραμματισμού σε κάποια ή κάποιες γλώσσες προγραμματισμού όπως C++, C#, Java, Python, για να μπορέσει να εμπλακεί άμεσα στο αντικείμενο του ερευνητικού έργου.

Επιθυμητά προσόντα:

  • Είτε βασικό πτυχίο σε Τμήμα Πληροφορικής ή/και Μηχανικών Η/Υ, ή πτυχίο από τμήμα Θετικών Επιστημών και μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην επιστήμη των υπολογιστών. Το συγκεκριμένο είναι προϋπόθεση αν όποια/ος επιλεγεί θέλει να ξεκινήσει παράλληλα και διδακτορική διατριβή.
  • Ιδανικά θα επιθυμούσαμε όποια/ος επιλεγεί να ξεκινήσει παράλληλα και διδακτορική διατριβή στο ερευνητικό αντικείμενο του έργου που θα απασχοληθεί, χωρίς όμως να είναι υποχρεωτικό προαπαιτούμενο για την επιλογή.
  • Εμπειρία από προηγούμενη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά έργα, εμπειρία σε συγγραφή ερευνητικών προτάσεων, και εμπειρία σε συγγραφή επιστημονικών άρθρων θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα.
  • Εμπειρία σε ανάπτυξη εικονικών κόσμων (π.χ. σε Open Simulator) ή γνώση Unity.
  • Εμπειρία σε UX, ή user interface design.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλούμε για την αποστολή βιογραφικών μέχρι 13/4/2023 στο sqlab.upatras@gmail.com με subject: Θέση Ερευνητή

Πηγή: https://www.upatras.gr/theseis-ergasias-se-erevnitiko-ergo/