Π.Μ.Σ. “ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ” ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού καλεί σε εκδήλωση
ενδιαφέροντος για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο
«Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην
Εκπαίδευση: Διεπιστημονική Προσέγγιση» (90 ECTS) το οποίο οδηγεί σε:
(1) Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Αγωγής
(Master of Education),
(2) Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα λειτουργεί από το 2014, στην έδρα του Τμήματος στη Ρόδο και
αναμορφωμένο με οργανωμένη ψηφιακή/δικτυακή δυνατότητα παρακολούθησης εξ αποστάσεως κατά 50% (ΦΕΚ επανίδρυσης 3246/08.08.2018, τ. Β’).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/ μέχρι την Τρίτη 20 Ιουνίου 2023 και ώρα 14:00, αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης: https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του
Π.Μ.Σ., Δημοκρατίας 1, κτήριο «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ», Ρόδος Τ.Κ.85132, Ρόδος (τηλ. επικοινωνίας
2241099192, καθημερινά (από 09:00 έως 13:00), στο email Rhodes_PMS_DT@aegean.gr καθώς και
στην Ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.: http://www.pse.aegean.gr/dithenet/).