Προσλήψεις διαφόρων ειδικοτήτων σε υπηρεσίες της ΔΕΔΔΗΕ πανελλαδικά

Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας) προκηρύσσει την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε διάφορες υπηρεσίες

Οι θέσεις αφορούν Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, Τοπογράφους, διοικητικό προσωπικό κ.ά και είναι οι παρακάτω:

  • 9 άτομα στη ΔΠΝ Περιοχή Αγίου Νικολάου (Προκήρυξη)

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 06/04/2023 έως και 19/04/2023.

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 06/04/2023 έως και 19/04/2023.

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 06/04/2023 έως και 19/04/2023.

Ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων από 05/04/2023 έως 10/04/2023 ή 14/04/2023 ανάλογα με τη θέση

  • 7 άτομα στη ΔΠΜ-Θ Περιοχή Αλεξανδρούπολης  (Προκήρυξη)

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 04/04/2023 έως και 13/04/2023

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 04/04/2023 έως και 13/04/2023

Ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων από 04/04/2023 έως και 13/04/2023

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 04/04/2023 έως και 13/04/2023.

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 04/04/2023 έως και 13/04/2023

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 04/04/2023 έως και 13/04/2023.

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 02/04/2023 έως και 11/04/2023

Ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων από 02/04/2023 εως και 11/04/2023

Ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων από 02/04/2023 εως και 11/04/2023

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 03/04/2023 έως και 12/04/2023

  • 24 άτομα στη Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης (Προκήρυξη)

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι 07/04/2023 ή 12/04/2023 ανάλογα τη θέση

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 01/04/2023 έως και 10/04/2023.

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 03-04-2023 έως και 12-04-2023.

Ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων από 01/04/2023 έως και 10/04/2023

Δείτε αναλυτικά τις θέσεις εδώ!

Πηγή: https://www.eduguide.gr/nea2022/238-atoma-sto-diaxeiristh-ellhnikoy-diktyoy-dianomhs-hlektrikhs/