Καθημερινή ενημέρωση Τετάρτη 05/04/23

Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι στον Τομέα Παιδαγωγικών

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι στον Τομέα Νέων Τεχνολογιών

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Καθηγητής Πτυχιούχος Πληροφορικής ή Σχετικού Αντικειμένου – Κορωπί

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Στέλεχος εμπορικού τμήματος εκδοτικού οίκου επιστημονικών συγγραμμάτων – Θεσσαλονίκη

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Προσλήψεις διαφόρων ειδικοτήτων σε υπηρεσίες της ΔΕΔΔΗΕ πανελλαδικά

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική με ειδίκευση “Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική” (2023-2024)

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Νέες θέσεις εργασίας στην UNESCO Chair on Digital Cultural Heritage

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Προκήρυξη για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (7/4/2023 & 12/4/2023)

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Δωρεάν προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ)

Περισσότερες πληροφορίες εδώ