Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι στον Τομέα Παιδαγωγικών

Μεγάλος εκπαιδευτικός όμιλος αναζητά Ακαδημαϊκούς Υπεύθυνους στον Τομέα Παιδαγωγικών

Αρμοδιότητες

Ο ακαδημαϊκός υπεύθυνος είναι αρμόδιος για την πλήρη επιστημονική εποπτεία, τον σχεδιασμό και την οργάνωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων καθώς και τη διοίκηση της ομάδας των καθηγητών του τομέα του.

Πιο συγκεκριμένα, ο ακαδημαϊκός υπεύθυνος:

 • εποπτεύει τα εκπαιδευτικά προγράμματα του τομέα του καθώς και τη διδακτέα ύλη, με βάση τις προδιαγραφές ποιότητας και εκπαιδευτικής αριστείας του Ομίλου.
 • συμμετέχει στην εκπαίδευση των σπουδαστών με διδακτικές ώρες.
 • αναπτύσσει ενεργά τον τομέα ευθύνης του με εξωστρεφή προσέγγιση και δημιουργεί νέες συνεργασίες με φορείς/επιχειρήσεις.

Αναζητάμε ακαδημαϊκούς υπεύθυνους για τον παρακάτω εκπαιδευτικό τομέα σπουδών:

 • Παιδαγωγικών

Απαραίτητα προσόντα

 • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στον τομέα
 • Πλήρης ακαδημαϊκή κατάρτιση
 • Ισχυρές οργανωτικές και διοικητικές δεξιότητες
 • Μεταδοτικότητα και προσήλωση στη λεπτομέρεια
 • Υψηλό αίσθημα ευθύνης
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών

Παροχές

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον εργασίας
 • Ανάπτυξη των δεξιοτήτων και διεύρυνση των γνώσεων των εργαζομένων μέσα από εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα
 • Ίσες ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη

Αιτήσεις εδώ

αναγράφοντας τον τίτλο της θέσης στο θέμα.

Πηγή: https://www.skywalker.gr/elGR/aggelia/ergasias/%CE%91%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%BF%CE%AF-%CE%A5%CF%80%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%A4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1-%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD/70356515-52A9-1B94-43CF-012A0E297804