Προκήρυξη θέσης υποψήφιου διδάκτορα στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών

Προκήρυξη: Μίας (1) θέσης άμισθου υποψήφιου διδάκτορα στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών

Η Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών στην υπ’ αριθ. 41/31.03.2023 συνεδρίασή της αποφάσισε την προκήρυξη μίας (1) θέσης άμισθου υποψήφιου διδάκτορα, για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο γνωστικό αντικείμενο Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων με θέμα: Αξιολόγηση των επιδράσεων της κουλτούρας ασφάλειας τροφίμων των επιχειρήσεων τροφίμων.

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν από 5/4/2023 έως 18/4/2023 (σφραγίδα ταχυδρομείου) έντυπη αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, (Τέρμα Χαρ. Τρικούπη, 2ος Όροφος, 30100, Αγρίνιο, Τηλ. 26410 74130-129-131, e-mail: foodscsecr@upatras.gr), μαζί με τα παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία:
α) Σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος
β) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
γ) Προσχέδιο της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και οι προτεραιότητες
δ) Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης μιας τουλάχιστον επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά προτίμηση της Αγγλικής
ε) Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές από Καθηγητές ή Λέκτορες Α.Ε.Ι. σε φάκελο κλειστό από τον παρέχοντα τη συστατική
στ) Αντίγραφα δημοσιεύσεων που έχουν εκπονηθεί σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

Δεκτές θα γίνονται οι ειδικότητες:

Διοίκησης Επιχειρήσεων και Επιστήμης Τεχνολογίας Τροφίμων με Μ.Δ.Ε, που έχει χορηγηθεί από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Ο/η υποψήφιος/α στην αίτηση του/της αναγράφει τον προτεινόμενο τίτλο, η γλώσσα συγγραφής, η οποία δύναται να είναι διάφορη της ελληνικής, και τον προτεινόμενο ως επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής, του οποίου το γνωστικό αντικείμενο ή το επιστημονικό έργο είναι συναφές με αυτό της προς εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ. 2.δ, και 94, παρ. 1 του ν.4957/2022.

Μετά τον τυπικό έλεγχο των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, οι υποψήφιοι θα κληθούν να προσέλθουν στο Τμήμα για προσωπική συνέντευξη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια εισαγωγής όπως περιγράφονται στο άρθρο 92, παρ.1 του ν. 4957/2022.

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υπό προκήρυξη θέση μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Ευάγγελο Ψωμά Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών, τηλ.: 2641074192, e-mail: epsomas@upatras.gr.

Πηγή: https://www.eduguide.gr/grad/prokyriksi_phd/2023-prokiryxi-thesis-ypopsifiou-didaktora-sto-tmima-epistimis-kai-tehnologias-trofimon-tou-panepistimiou-patr,2232